RC Slavia Praha > Výroční volební členská schůze RC Slavia Praha

Výroční volební členská schůze RC Slavia Praha

4.3.2019

Schůze se uskutečnila dne 28.2.2019 v Praze. Přítomní byli dle programu seznámeni se zprávou o činnosti klubu v r. 2018 a s návrhem činnosti na r. 2019. Sportovní ředitel Vítek Chalupa informoval o situaci ve sportovním úseku a představil záměry klubu na na období cca 5 let zejména v oblasti sportovního rozvoje dětí a mládeže.

Dále byla členská schůze seznámena s účetní závěrkou r. 2018 a s předpoklady financování v r. 2019.

S ohledem na záměry a cíle v rozvoji klubu byly navrženy změny stanov RCS, které se týkají fungování výkonného výboru a  organizace výroční členské schůze. VV se nadále skládá ze šesti členů, s rozhodujícím hlasem prezidenta a s možností kooptace člena VV. Mandát výboru je stanoven na pět let.

Do VV kandidovali: Marek Hora, Matěj Rázga, Michal Jirman, Jan Rajchert, Květa Kottková a Jan Stránský. Všichni kandidáti byli zvoleni. V následné volbě byl zvolen prezidentem RC Slavia Praha Jan Stránský.

Do dozorčí komise kandidovali:  Milan Rázga, Vlastimil Bažant a Vladimír Hejduk. Všichni kandidáti byli zvoleni.

Hostem schůze byl předseda SK Slavia Praha Jiří Huptych, který ve svém vystoupení zhodnotil spolupráci SKS a RCS .

Výroční členská schůze schválila výroční zprávu, účetní závěrku a změnu stanov.

V živé a konstruktivní diskusi se účastníci vyjadřovali k různým záležitostem v životě klubu jak v oblasti sportovní tak provozní a společenské.

Všichni si přejeme úspěšnou sezonu v r. 2019 a hodně sil do společené práce pro rozvoj RC Slavia.    

Loading...

Ragbyový klub RC Slavia Praha

  • 4.3.2019 Výroční volební členská schůze RC Slavia Praha

Zoom gallery

NAUČ SE HRÁT RUGBY JAKO RUGBISTÉ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V JAPONSKU 2019

NÁBOR HRÁČŮ A HRÁČEK 

Zoom gallery

 

Partneři:

 

 

 

 

 

 

Zoom gallery

Zlatí partneři

Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář

Petr Ryvola

Stříbrní partneři

Hana Pešková
Jiří Huptych
David Frydrych

Bronzoví partneři

Petr Moravec

 

 

 

Loading...

Ragbyový klub RC Slavia Praha

  • 4.3.2019 Výroční volební členská schůze RC Slavia Praha

Zoom gallery

NAUČ SE HRÁT RUGBY JAKO RUGBISTÉ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V JAPONSKU 2019

NÁBOR HRÁČŮ A HRÁČEK 

Zoom gallery

 

Partneři:

 

 

 

 

 

 

Zoom gallery

Zlatí partneři

Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář

Petr Ryvola

Stříbrní partneři

Hana Pešková
Jiří Huptych
David Frydrych

Bronzoví partneři

Petr Moravec