RC Slavia Praha > Výroční členská schůze - 28.2.2019

Výroční členská schůze - 28.2.2019

28.1.2019

Výroční členská schůze  - 28.2.2019
Soubor:
20190228_rcs_pozvánka_členská_schůze.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
195kB
Soubor:
20190228_rcs_plná_moc_členská_schůze.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
101kB

Pozvánka na výroční členskou schůzi Rugby Club Slavia Praha z.s.

Datum konání:    28.2.2019 od 18:00 hod. 

 

Místo konání:      klubovna M. Huptycha, areal SK Slavia, Eden

 

Program:

1.       Zahájení

2.       Schválení programu

3.       Volba orgánů schůze (mandátní a návrhová komise)

4.       Zpráva o činnosti za r. 2018 a plán činnosti na r. 2019

5.       Zpráva o hospodaření za r. 2018

6.       Návrh rozpočtu na r. 2019

7.       Zpráva sportovního ředitele a  trenérů o činnosti jednotlivých družstev

8.       Volba výboru Rugby Club Slavia Praha z.s.

9.       Volba dozorčí komise Rugby Club Slavia Praha z.s.

10.    Změna stanov

11.    Diskuse

12.    Usnesení a závěr 

 

Návrhy kandidátů do výboru a dozorčí komise je možno předložit e - mailem (slavia1927@gmail.com) nejpozději do 21.2.2019.

 

Na této členské schůzi proběhne volba členů Výkonného výboru a Dozorčí rady, naléhavě tedy žádáme o Vaši účast, aby členská schůze byla usnášeníschopná. Právo hlasovat na členské schůzi mají všichni řádní členové od 15ti let věku. Člen, který v době konání schůze nedovršil 18ti let věku, může svá členská práva vykonávat pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (vzor/formulář souhlasu je ke stažení na webových stránkách klubu). V případě, že se nemůžete členské schůze zúčastnit, je možné zplnomocnit k rozhodování na členské schůzi i jiného člena spolku (příslušné vzory/formuláře plné moci – jeden vzor pro členy klubu mladší 18ti let, druhý vzor pro plnoleté členy klubu - jsou rovněž ke stažení na webových stránkách klubu). Podpis na plné moci není nutné ověřovat.  

 

 

Rugby zdar!

 

28.1.2019

Loading...

Ragbyový klub RC Slavia Praha

  • 28.1.2019 Výroční členská schůze - 28.2.2019

Zoom gallery

NAUČ SE HRÁT RUGBY JAKO RUGBISTÉ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V JAPONSKU 2019

NÁBOR HRÁČŮ A HRÁČEK 

Zoom gallery

 

Partneři:

 

 

 

 

 

 

Zoom gallery

Zlatí partneři

Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář

Petr Ryvola

Stříbrní partneři

Hana Pešková
Jiří Huptych
David Frydrych

Bronzoví partneři

Petr Moravec

 

 

 

Loading...

Ragbyový klub RC Slavia Praha

  • 28.1.2019 Výroční členská schůze - 28.2.2019

Zoom gallery

NAUČ SE HRÁT RUGBY JAKO RUGBISTÉ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V JAPONSKU 2019

NÁBOR HRÁČŮ A HRÁČEK 

Zoom gallery

 

Partneři:

 

 

 

 

 

 

Zoom gallery

Zlatí partneři

Ladislav Dráb
Miloš Pešek
Vlasta Bažant
Milan Rázga
Jan Kolář

Petr Ryvola

Stříbrní partneři

Hana Pešková
Jiří Huptych
David Frydrych

Bronzoví partneři

Petr Moravec